تحقيق نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _تحقيق نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از تحقيق نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران ببرید

مقدمه: هنر فرش یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار می رود. این هنر که با ارزش های اجتماعی سنتی و فرهنگی ایرانیان گره خورده است، می تواند علاوه بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در خدمت رشد و توسعه انسانی کشور قرار گیرد. متأسفانه در سال های اخیر شاهد تنزل جایگاه فرش ایران در صحنه تجا

ادامه مطلب